EU projektai

UAB „ESEMDA“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra

UAB „ESEMDA“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra

UAB „ESEMDA“ įgyvendina projektą, kurio tikslas – bendrovės konkurencingumo didinimas. Pagrindinis projekto uždavinys – naujų užsienio eksporto rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra. Projekto metu planuojama dalyvauti užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose Electronica (Vokietija), EmbeddedWorld (Vokietija), Productronica (Vokietija), Elmia subcontractor (Švedija), Alihankinta (Suomija). Dalyvavimas parodose leis užmegzti naujus komercinius kontaktus bei padidinti bendrovės žinomumą.

Projekto pradžia – 2018 m. lapkritis, planuojama pabaiga – 2021 m. lapkritis.

Projektas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0017 „UAB „ESEMDA“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui skirtas 36 tūkst. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

„UAB „ESEMDA“ pramoninės bazės modernizavimas”

„UAB „ESEMDA“ pramoninės bazės modernizavimas”

Projekto Nr.: 03.3.1-LVPA-K-841-02-0012

Projekto pradžia: 2017 m. spalis

Planuojama projekto pabaiga: 2019 m. liepa

Projekto tikslas:  įmonės pramoninės bazės modernizavimas

Bendra projekto vertė: 0,7 mln. EUR

Skirtas finansavimas: 0,3 mln. EUR

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT PRAMONEI LT+“.

Kontaktinis asmuo: Technikos vadovas Darius Tamulevičius, tel.: +37061818425, el. paštas: darius.tamulevicius@esemda.com

„Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“

„Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“

Projektas „UAB „ESEMDA“ pasirengimas eksporto plėtrai“ (kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-04-138) buvo dalinai finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projekto apimtis yra 0,05 mln. eurų, iš kurių 0,03 mln. eurų finansavimas buvo skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB “ESEMDA” - inovatyvi aukštųjų technologijų įmonė, jau 13 metų dirbanti elektronikos gamybos srityje, pagal užsakymus vykdo smulkiaserijinę įvairių elektronikos prietaisų gamybą, tiekia spausdintinio montažo plokštes (PCB), SMD trafaretus ir elektronikos komponentus.

 Kontaktinis asmuo: Projektų vadovas Darius Tamulevičius, tel.: +37061818425, el. paštas: darius.tamulevicius@esemda.lt

Įgyvendintas projektas „UAB „ESEMDA“ MTTP infrastruktūros sukūrimas“

Įgyvendintas projektas „UAB „ESEMDA“ MTTP infrastruktūros sukūrimas“

UAB „ESEMDA“ pasinaudojusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama 2013-2015 m. įgyvendino projektą, kurio metu buvo įkurtas modernus projektavimo padalinys, įsigyta šiuolaikiška įranga skirta naujų elektronikos gaminių prototipų projektavimui ir kūrimui, komponentų parametrų ir el. signalų matavimams. Įmonėje sukurtos naujos 2 tyrėjų darbo vietos. Projekto įgyvendinimas bendrovei atverė galimybes kurti naujus aukštos pridėtinės vertės elektronikos gaminius paslaugų sektoriui, pramonei bei galutiniams vartotojams, nuo naudojamų buityje iki naudojamų ypatingai griežtų reikalavimų industrijose.

Pasinaudodama struktūrinių fondų suteikiamomis plėtros galimybėmis, UAB „ESEMDA“ kuria tikslius srauto ir atstumo matavimo prietaisus su duomenų perdavimu panaudojant šiuolaikines duomenų perdavimo technologijas (GSM, WiFi, Bluetooth), įvairius valdiklius skirtus maisto ir kitų pramonės šakų procesų automatizavimui.

Projektas „UAB „ESEMDA“ MTTP infrastruktūros sukūrimas“ (kodas: VP2-1.3-ŪM-03-K-04-054) buvo dalinai finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT+“. Projekto apimtis yra 0,48 mln. eurų, iš kurių 0,17 mln. eurų finansavimas buvo skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „ESEMDA“ - inovatyvi aukštųjų technologijų įmonė, jau 14-tus metus dirbanti inovatyvios elektronikos gamybos srityje, pagal užsakymus vykdo smulkiaserijinę įvairių elektronikos prietaisų gamybą, tiekia spausdintinio montažo plokštes (PCB), SMD trafaretus ir elektronikos komponentus.

Kontaktinis asmuo: Projektų vadovas Darius Tamulevičius, tel.: +37061818425, el. paštas: darius.tamulevicius@esemda.com

Parašykite
mums